Hoe het allemaal begon ...

Een andere vorm van kerkzijn: in een voormalige SRV-wagen!
Een andere vorm van kerkzijn: in een voormalige SRV-wagen!

De gedachte aan pionieren is ontstaan uit de wens om op zoek te gaan naar andere vormen van kerkzijn. Bestaande vormen vinden niet meer bij iedereen weerklank. Toch is er in de samenleving ook veel behoefte aan bezinning, zingeving en andere – mogelijk vrijere – vormen van geloofsbeleving.

De Protestantse Gemeente De Graankorrel in ’s-Gravenland en de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef hebben begin vorig jaar besloten om gezamenlijk op weg te gaan naar het creëren van een zogeheten pioniersplek, met begeleiding van de PKN.

Dit is niet iets dat er van de ene op de andere dag kan zijn. Kenmerk van het pionieren is dat je, als initiatiefnemers, je oren heel goed te luisteren legt bij de mensen uit lokale gemeenschappen. Waar is behoefte aan, op welke manier zouden we met een pioniersplek een bijdrage kunnen zijn aan een opbouwende vorm van samenleven?

 

De leden van onze pioniersgroep, kortweg PioWij genoemd, hebben vele mensen gesproken. Samen met Martijn Vellekoop van de PKN zijn we nu bezig het pioniersplan verder uit te werken. Zodat een ieder weet waar we voor staan en wat van ons te verwachten valt.

De insteek is nu: we richten ons op mensen die, om wat voor reden ook, het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Vaak is het zo dat mensen in die situatie komen door verlieservaringen, bv van werk, van een relatie, van een goede woning, van het eigen vaderland. Rouwverwerking is een proces, waar men met hulp, of op eigen kracht doorheen gaat. Maar na die eerste verwerking? Dan zit je daar tussen de brokken van je bestaan. Hoe weer iets op te bouwen dat je voldoening kan geven? Met wie en met welke insteek?

We hopen met onze activiteiten een ankerpunt te zijn om ook dat proces te ondersteunen. We zien uit naar de bijeenkomsten en zijn vooral benieuwd naar een variatie van mensen die hier iets hoopt te kunnen halen aan contact, bezigheid, gezelligheid, verdieping. Uw aanwezigheid voegt ook toe aan anderen.

We houden u op de hoogte via deze website, blijf hier vooral regelmatig op kijken. Of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Lees ook deze brochure.